Recommendations For Quality Control

Category On bench a or b Recommended storage limit Taxa
+18-22°C -18°C -70°C FD
extremly fragile minutes a 0 yrs < 1/2 yr ? Helicobacter felis (type strain),H. bizzozeronii, Some fragile strict anaerobes: Bacteroides forsythus, Ruminococcus (some), Brachyspira, ..
very fragile hours ? a max 1 week b < 3 mths < 1 yrs 3 yrs Helicobacter pylori, Fusobacterium (some), Porphyromonas, Bilophila, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium novyi, Dialister, Ruminococcus (some), Mollicutes (most)
fragile max 4 weeks b < 1/2 yr < 10 yrs 10 yrs Bifidobacterium (most), Campylobacter, Legionella, Streptococcus pneumoniae, Actinomyces israelii, Bacteroides (most species), Fusobacterium (most), Gardnerella, Haemophilus influenzae, Bordetella, Neisseria, Lactobacillus (most species), Pasteurella, Clostridium botulinum, Eubacterium (some species)
normal max 4 weeks b < 1 yrs < 10 yrs 30 yrs Actinomyces (most species), Streptococcus (apart from S. pneumoniae), Lactococcus, Leuconostoc (most species), Lactobacillus (some species: L.acidophilus, L.rhamnosus, L. casei, L. paracasei), Enterobacteriaceae (Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia), Aeromonas, Vibrio, Shewanella, Listeria, Clostridium (most species), Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia, Mycobacterium (most fast growing species), Candida
robust max 4 weeks b < 2 yrs < 10 yrs 50 yrs Bacillus, Brevibacillus, Paenibacillus, Enterococcus, Staphylococcus, Micrococcus

a Estimated survival time

b The column 'On bench' indicates the recommended frequency of opening a new vial or pulling out a new frozen bead. In category 4, we recommend pulling out a new subculture from the freezer every 3 weeks. We suggest that category 4 organisms be subcultivated twice a week and kept on the bench in between.

Most yeasts may be preserved like bacteria in cathegory 3 or 4. Preservation of filamentous fungi (molds) must be considered individually. Some dermatophytes can not be freeze-dried.Helicobacters

Most Helicobacter are microaerophilic (or microaerobic) organisms, but the amounts of oxygen (5% ?) and carbon dioxide (5% ?) are not critical. Some species and some strains are quite easily cultivated, while others are extremely fastidious.

We recommend:CCUG:s rekommendationer för handhavande av stammar för substratkontroller

Var 10:e år, eller tidigare beroende på stam, beställs stammar från referenslaboratoriet.

Ampullen öppnas och odlas upp på passande plattor i lämplig atmosfär. En omstickning görs för att pigga upp stammen, samt kontroll av kontamination. Lägg in ursprungsplattan tillsammans med omstickningen för att vara säker på renhet.
Om det är en anaerob eller mikroaerofil-stam, odla ALLTID en kontrollplatta i aerob/CO2-miljö.

Från den omstuckna plattan görs 4 stamrör. 1 rör förvaras i -20°C och används under första året och de andra förvaras i ett stamförråd i -70°C.

Från -20°-röret tas stammen upp under max ett år, sedan ska röret slängas. Ett nytt rör görs från ett -70°-stamrör. Rören i -70° får användas max 3 gånger, sedan ska de slängas, alltså räcker stammen i max 10 år.

Vissa stammar, exempelvis Helicobacter och känsliga anaerober, kommer inte att klara av en längre förvaring vid -20° och de tål inte heller att tinas upp och återfrysas, så då bör man göra fler rör till stamförrådet i -70°C som används endast en gång och sedan slängs. Dessa stammar behöver beställas oftare från referenslaboratoriet.

Då vi själva inte förvarar stammar i -20° är det svårt att säga exakt vilka stammar som klarar sig och vilka inte. Får man problem måste man gå tillbaka till ett rör i -70°C och när man använt slut på dem beställs stammen på nytt. Vissa kontrollstammar kommer därför att beställas med ett tätare intervall än 10 år.

Det är alltid viktigt att kontrollera stammens korrekthet och renhet, att alltid ha stammen på platta och vara kritisk vid upptagning – ser stammen ut som förväntat? Är den ren?

I de fall Malditof finns på laboratoriet kan detta vara en enkel, snabb kvalitetskontroll vid den månatliga upptagningen.