CCUG Staff

Föreståndare / Curator: Edward R.B. Moore
(PhD, Microbiologist, Professor)

Leg. Biomedicinsk analytiker (BMA): Elisabeth Inganäs

Leg. Biomedicinsk analytiker (BMA): Maria Ohlén

Leg. Biomedicinsk analytiker (BMA): Susanne Jensie Markopoulos

Leg. Biomedicinsk analytiker (BMA): Sofia Cardew

Biolog / Molecular Biotechnician: Christel Unosson

Kemist / Chemist: Kent Molin

Enhetschef / Head of Unit: Rahil Dahlén

Grundare, tidigare Föreståndare /
Founder, Ex-Curator (retired):
Enevold Falsen
(siv. ing., Dr h.c.)