CCUG Staff

Föreståndare / Curator:
PhD, Microbiologist, Professor
Edward R.B. Moore

Biträdande föreståndare /
Associate Curator
PhD, Docent
Liselott Svensson Stadler

Leg. Biomedicinsk analytiker (BMA): Laboratory personnel

Biolog / Molecular Biotechnician: Christel Unosson

Enhetschefer / Heads of
Molecular Microbiology Unit
Maria Andersson, Josef Pannee